Zber dát v reálnom čase s využitím čiarových kódov

NORIS
ZBER DÁT V REÁLNOM ČASE
S VYUŽITÍM ČIAROVÝCH KÓDOV

Noris Next výroba

Zber dát v reálnom čase

 • Siete a terminály CAPTOR, pre zber dát vo výrobe, skladoch a dochádzke
 • Bezdrôtové terminály a siete MOTOROLA a iných výrobcov pre riadenie skladovej a výrobnej evidencie
 • Zber signálov zo strojov, komunikácia s inteligentnými zariadeniami (váhy, linky, meradlá)
 • Snímače a tlačiarne čiarového kódu a kompletná identifikácia vo výrobe a skladoch.

Dôvody pre nasadenie zberu dát v reálnom čase:

 • integrácia všetkých informácií vo výrobe do jednotného systému riadenia
 • automatizácia a integrácia všetkých aktivít vo výrobe
 • nasadenie on-line riadenia a hodnotenia kvality, identifikácia problémových miest
 • doloženie stopy vo výrobe, použitie šarží a ďalších údajov z „rodokmeňu“ zákazky
 • on-line riadenie údržby, volanie, sledovanie zásahov, vyhodnotenie a štatistika, plánovanie
 • postupné on-line sledovanie výrobných nákladov, štatistické vyhodnotenie
 • kvalitná spätná väzba pre presné plánovanie výroby
 • trvalá kontrola produktivity práce a automatické podklady pre odmeňovanie
 • hodnotenie kritických miest vo výrobných postupoch z pohľadu noriem a prestojov.
Prejsť na začiatok