Emulátory pre efektívny zber dát vo výrobe

NORIS
EMULÁTORY PRE EFEKTÍVNY
ZBER DÁT VO VÝROBE

Noris Next výroba

Emulátory pre efektívny zber dát vo výrobe

  • Emulátory QUORT sú vytvárané na mieru a riešia efektívne dávkové odvedenie výroby za logický celok alebo časový úsek. Jedná sa napríklad o hromadné odvedenie výroby majstrom za zmenu a odovzdanie zmeny, alebo odvedenie skupiny výrobných príkazov alebo dávok, odvedenie práce na výrobnej dávke na operáciách linky atď.
  • Emulátor dokáže pracovať so snímačmi čiarových kódov a zrýchliť tak zadávanie dát k odvedeniu
  • Ponuku úloh k odvedeniu výroby je možné napojiť na rad úloh kapacitného dielenského plánu na dané pracovisko a z nej vyberať
  • Emulátor umožní naviac hlásiť aj nevýrobné časy, prestoje, volanie údržby, pracovníka kvality alebo majstra. Na displeji sú zobrazované aj všetky potrebné pomocné informácie, výkresy a návody k práci alebo kontrole
  • Emulátor obsluhe zobrazuje v reálnom čase základné ukazovatele jej práce, výkon, zárobok, chybovosť, prestoje a údaje pre porovnanie za celú dielňu
  • Emulátory sú spustiteľné po zapnutí počítača pre dielenské podmienky a môžu byť ovládané myšou, klávesnicou alebo dotykovým displejom.

Dôvody pre nasadenie emulátorov pre zber dát vo výrobe:

  • jedná sa o jeden zo základných stavebných kameňov zberu dát vo výrobe
  • efektívne sa kombinuje s priemyslovými alebo bezdrôtovými terminálmi a snímačmi čiarového kódu
  • umožňuje riadenie a kontrolu pracovníkov vo výrobe a automatizuje odovzdávanie výrobnej dokumentácie na dielňu a zber všetkých informácií o výrobe v reálnom čase.
Prejsť na začiatok