Riaditeľ

  • Vyššia flexibilita v podniku
  • Vyššia produktivita a efektivita
  • Viac času na nové smery a príležitosti
  • Zefektívnenie a sprehľadnenie procesov
  • Lepšie investičné a rozvojové rozhodnutia
  • Podpora a informácie pre strategické rozhodovanie
  • Presné a včasné informácie o stave a chode podniku
  • Masívna jednotná softvérová základňa pre ďalší rozvoj podniku a výroby
  • Úplná previazanosť všetkých obchodných, ekonomických, výrobných a logistických dát  a v rámci nich detailné podklady pro vedenie podniku
Prejsť na začiatok