Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /webspace/39/09/10/0050100939/wp-content/plugins/header-footer-elementor/admin/bsf-analytics/class-bsf-analytics-stats.php on line 71
textil – Noris

textil

Odvetvie textilnej a odevnej výroby a výroby tkaných materiálov má špecifickú oblasť riadenia výroby, charakteristickú technológiami, ako sú práčovne, tlačiarne, snovárne, tkáčovne, farbiarne, úpravne, pletiarne a konfekčné dielne. Odvetvie je typické evidenciou na sebe nadväzujúcich manipulačných jednotiek a výrobných dávok v rôznych merných jednotkách. Jednou z kľúčových úloh informačného systému je zvládnuť efektívnu evidenciu a zber dát vo výrobe a umožniť ľubovoľnú dohľadateľnosť výrobnej stopy.

Pomocou označenia dávok čiarovým kódom je možné nastaviť rôznu úroveň evidencie vo výrobe a na medziskladoch.  Pre konkrétne tkaniny, ale aj iné textilné výrobky a polotovary je možné vytvárať parametrický systém zákazníckych a výrobných variant s plnou automatizáciou prípravnej a výrobnej fázy výroby. Vo výrobe sú evidované jednotlivé šarže a konkrétne výrobné dávky a ich manipulačné jednotky, ktoré umožnia dohľadateľnosť výroby podľa potreby. Medzioperačná kontrola spojená s laboratóriom eviduje všetky skúšky a uvoľňuje výrobky alebo materiály pre následné operácie. Na skladoch a príručných skladoch je využívaná kontrola  expiračných dôb. Pre odberateľov, dodávateľov aj kooperantov je k dispozícií komunikačný systém pre automatickú výmenu dokladov spolu s tovarom .

Príprava výroby

zahŕňa kompletné definície výrobného sortimentu. Základná rada výrobkov môže byť zviazaná so zákazníckym modelovým číselníkom aj so zákazníckymi formami úprav. Tie sa v programoch prípravy výroby ľahko realizujú predovšetkým vďaka zadaným technickým vlastnostiam výrobku a vzorcom pre rôzne výpočty.  Rozpad výrobkov je možné nastaviť vo viacerých merných jednotkách súčasne (napr. v kg, bm, m2). V rámci TPV je možné definovať  delenie, spájanie, vedľajšie produkty, rôzne druhy odpadu. Je možné stanoviť napr. čas zmeny na tkáčskom stave podľa počtu nití predchodcu a následníka. Možností je samozrejme oveľa viacej podľa používateľských potrieb. Táto príprava výroby bola vyvinutá ako univerzálny výpočtový nástroj pre všetky dostupné technológie tak, aby dosahovali rýchle a efektívne prípravy podľa požiadaviek zákazníka a možností výroby. Každý používateľ rýchlo získava významné znalosti o svojej výrobe a vynikajúcu základňu pre ďalšie moduly riadenia výroby IS NORIS / NORIS.NEXT.

Plánovanie výroby

zahŕňa vstup objednávky vrátane detailného rozpisu plnenia. Zadanie množstva napríklad môže podliehať prepočtom podľa osnovy, respektíve  podľa  polo-osnovy. Plánovanie je zložené z troch fáz, najprv ako globálne mesačné plány a potom ako presný denný, týždenný, alebo aj mesačný plán s potvrdením termínov dodania. Nadväzuje detailné dielenské plánovanie, ktoré končí rozpisom na stroj. Plánovanie je parametrické a zahŕňa moderné metódy práce s termínmi a kapacitami. Na plány priamo nadväzuje plánovanie a riadenie zásobovania a distribúcia do výroby a riadenie odbytu, plánovanie profesií a nástrojov.

Riadenie výroby a výrobných skladov

sú kľúčové programy realizácie výroby. Vytvárajú sa efektívne výrobné a manipulačné dávky. Definujú sa pravidlá práce na skladoch a pracovných miestach, práca s chybnou výrobou, odpady, vratné a nevratné obaly. Dôležitá je medzioperačná a výstupná kontrola a spolupráca s laboratóriom. Možnosti pre snímanie a pre využitie etikiet s čiarovým kódom alebo RFID sú veľké a používateľsky prispôsobené procesom. Úlohou je opätovné zjednotenie často krát rôznorodej výrobnej základne do jednotného informačného rámca. Vo výrobe je tak možné dosiahnuť najväčšie efekty v produktivite práce, kvalite, výrobných nákladov a rozpracovanosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok