Služby

Oblasť informačných systémov:

 • Vypracovanie a vedenie projektu
 • Dodávka, implementácia a úpravy informačných systémov
 • Školenia, konzultačné služby a poradenstvo
 • Trvalá údržba a vzdialená správa informačných systémov
 • Systémová integrácia, vývoj softvéru na zákazku

Oblasť hardvéru a základného softvéru:

 • Dodávka a správa výpočtovej techniky, sietí a ostatného vybavenia
 • Dodávka, inštalácia, optimalizácia, vzdialená údržba a správa operačných a databázových (SQL) systémov
 • Profilaktika

Oblasť účtovníctva a ekonomiky:

 • Spracovanie ekonomických agend a účtovníctva na zákazku
 • Účtovné poradenstvo, vypracovanie ekonomických analýz
 • Organizovanie školení
Prejsť na začiatok