Plynárenská výroba

Produktový list odvetvového riešenia PLYNÁRENSKÁ VÝROBA (PLV)

Odvetvové riešenie PLV obsahuje súbor špecializovaných modulov, ktoré nad jadrom informačného systému NORIS zabezpečujú činnosti súvisiace s nákupom, prečerpávaním, skladovaním, výrobou (miešanie  a plnenie do fliaš a do zásobníkov) a distribúciou skvapalneného uhľovodíkového plynu.

Stručný popis funkčných celkov a modulov

Sklad plynu (daňový a nedaňový)

 • Nakupovanie plynu
 • Príjem plynu podľa colných kódov
 • Stáčanie plynu
 • Príjem plynu na hlavné karty plynov z príjmov podľa colných kódov
 • Prečerpávanie plynu zo železničných cisterien
 • Evidencia príjmu a výdaja v daňovom sklade plynu
 • Podklady k daňovému priznaniu k spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív
 • Evidencia príjmu a výdaja v nedaňovom sklade plynu
 • Evidencia stavu plynu v skladoch
 • Evidencia technologických strát a prebytkov
 • Evidencia plnenia fliaš
 • Evidencia plnenia autocisterien
 • Výstupné formuláre a zostavy (Doklady, Zoznamy, Porovnávacie zostavy, Daňové podklady, Obratové zostavy a stavové zostavy a pod)

Distribúcia plynu vo fľašiach

 • Objednávanie plynu (objednávky, pravidelné objednávky a ich generovanie, kontroly na kreditný systém, skladové kapacity, obmedzenia a pod.)
 • Rozvoz plynu (zaradenie objednávok do rozvozných trás, evidencia vozidiel, sprievodné doklady a ADR)
 • Dodanie plynu (tvorba dodacích listov, integrovateľnosť s mobilným klientom na realizáciu dodávok – od spol. VISICOM a.s., generovanie náväzných objednávok)
 • Fakturácia dodávok (generovanie faktúr z dodacích listov – jednotlivo, hromadne alebo formou zbernej fakturácie)
 • Evidencia stavu obalového konta fliaš, klietok a iného dodávaného tovaru na každého zákazníka
 • Podpora viacerých skladov jedného zákazníka
 • Výstupné formuláre a zostavy (Doklady, Zoznamy, Porovnávacie zostavy, Daňové podklady, Obratové zostavy a stavové zostavy a pod)

Distribúcia plynu do zásobníkov

 • Objednávanie plynu (objednávky, pravidelné objednávky a ich generovanie, kontroly na kreditný systém, skladové kapacity, obmedzenia a pod.)
 • Rozvoz plynu (zaradenie objednávok do rozvozných trás, evidencia vozidiel, sprievodné doklady a ADR)
 • Dodanie plynu (tvorba dodacích listov, generovanie náväzných objednávok, prepočet plynu z l na kg v závislosti na teplote a obsahu C3, evidencia počítadiel TOTAL)
 • Fakturácia dodávok (generovanie faktúr z dodacích listov – jednotlivo, hromadne alebo formou zbernej fakturácie)
 • Evidencia stavu majetku u zákazníka (zásobníkov a iného majetku)
 • Podpora viacerých skladov jedného zákazníka
 • Výstupné formuláre a zostavy (Doklady, Zoznamy, Porovnávacie zostavy, Daňové podklady, Obratové zostavy a stavové zostavy a pod)

Tank manažment

 • Evidencia a sledovanie majetku u zákazníka podľa výrobných čísel
 • Passportovanie zásobníka
 • Sledovanie udalostí revízii, opráv, výmen zásobníkov
 • Karta zásobníka – sledovanie životného cyklu zásobníka z pohľadu jedného zásobníka
 • Karta zákazníka – sledovanie zmien z pohľadu majetku z pohľadu jedného zákazníka
 • Plánovanie udalostí revízií, prehliadok a pod.

Predaj a marketing (CRM)

 • Evidencia zákazníkov a skladov zákazníkov
 • Evidencia kontaktných osôb a jednaní
 • Evidencia obchodných zmlúv, kreditných limitov a ostatných parametrov pre dodávky plynu vo fľašiach a do zásobníkov
 • Evidencia cien, cenníkov
 • Parametre fakturovateľných služieb (denný prenájom fliaš, prenájom zásobníkov, paušálne poplatky za dopravu)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok