Výrobný controlling

NORIS
VÝROBNÝ CONTROLLING

Noris next výroba

Základný reporting je realizovaný na úrovni šablón, grafov, desktop pohľadov a ukazovateľov, ktoré vytvárajú integrovaný dátový sklad priamo v systéme.

Po zaškolení môže tieto služby využívať každý používateľ systému a vytvárať si vlastné prevádzkové reporty priamo vo výrobnom systéme.

Dáta slúžia aj ako podklady pre plnenie ďalších manažérskych modulov alebo externých reportingových systémov.

Dôvody pre nasadenie Výrobného controllingu:

  • sledovanie vyťaženosti a efektívnosti jednotlivých výrobných strojov
  • evidencia a štatistika použitia nástrojov a prípravkov
  • vyhodnotenie výrobných príkazov – efektivita výroby konkrétneho výrobku, zákazky
  • vyhodnotenie plánovanej a výslednej kalkulácie nad konkrétnym výrobným príkazom alebo zákazkou a kompletná štatistika nákladov podľa dimenzií
  • porovnanie jednotlivých výrobných príkazov a výrobných dávok, porovnanie kalkulácií
  • sledovanie nábehu jednotkových a režijných nákladov v kalkuláciách výrobných príkazov
  • ekonomika výroby – ocenenie a evidencia nedokončenej výroby
  • založenie ďalších ukazovateľov výroby podľa potreby a ich sledovanie a vyhodnotenie (prestoje, chybovosť, operácie, vyhodnotenie stredísk, tímov, pracovníkov, profesií).
Prejsť na začiatok