Výrobný riaditeľ

 • Pokrytie a podpora všetkých procesov v príprave, plánovaní a riadení výroby, riadení akosti výrobkov a materiálov a riadení údržby v jednom systéme so zohľadnením špecifík jednotlivých výrobných divízií
 • Riešenie pre procesnú (kontinuálnu) výrobu a diskrétnu výrobu v jednom systéme, automatický prechod medzi procesnou a diskrétnou výrobou
 • Zlepšenie spolupráce s dodávateľmi a odberateľmi
 • Zrýchlenie a spresnenie reakcie na dopyty a individuálne potreby odberateľov
 • Sledovanie dlhodobých tendencií a trendov vo výrobe
 • Dohľadateľnosť a doložitelnosť všetkých aktivít a zmien vo výrobe
 • Výrobný controlling (vyhodnocovanie výroby, kalkulácií, produktivity a kvality práce, sledovanie vyťažiteľnosti a efektívnosti, štatistika použitia výrobných prostriedkov, …)
 • Finančná analýza a modelovanie nákladov vo výrobe, presné priradenie jednotlivých nákladov
 • Efektívna správa, riadenie a kontrola výrobných prostriedkov, zdrojov a nákladov
 • Forecast a plánovanie predaja s optimalizáciou stavu zásob
 • Riadenie výroby v reálnom čase – včas zasahovať a korigovať vývoj pracovísk
 • Zber dát v reálnom čase s využitím čiarových kódov
 • On-line riadenie a hodnotenie kvality a riadenie údržby (preventívnej a periodickej)
 • Monitoring prestojov a produktivity
 • Úspora pracovníkov a mzdových nákladov
 • Podpora riadenia skladov WMS – automatizácia všetkých činností nad skladmi, optimalizované zásobovanie
 • Integrovaný systém dochádzky vo výrobnom systéme a podklady pre mzdový systém
 • Podpora a monitoring riadenia akosti pre certifikácie systému podľa ISO9001, VDA, QS9000 alebo ISO/TS 16949
Prejsť na začiatok