Kúpele, hotely

Hotely a kúpeľníctvo

hotel
KÚPELE

 pre kúpeľné organizácie zaoberajúce sa komplexnou starostlivosťou o pacientov, ambulantov, samoplatcov. 

aquapark
HOTELY

Hotelové rezervačné systémy s integrovaným prepojením na parkoviská, wellness a gastro zariadenia

procedure
WELLNESS AQUAPARKY

Komplexné informačné systémy s riadením vstupov s integrovanou ekonomikou všetkých pridružených prevádzok

NORIS.NEXT PRE HOTELY GASTRO KUPELE

Hlavné výhody

Koncernové riešenia

Ako jediní na Slovensku ponúkame koncernové riadenie viacerých podnikov v jednom celku. Napr. skupinové výkazníctvo, prehľady, DPH.

Systém porastie s Vami

NORIS.NEXT jumožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie licencie a moduly. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií.

NAPOJENIE NA CENTRÁLNU EVIDENCIU

Systém je napojený na centrálnu evidenciu Obchodný register, Živnostenský register, Digital.SK, Register plátcov IČ DPH

Odvetvové riešenie IS NORIS/ NORIS.NEXT Liečebné kúpele je určené pre kúpeľné organizácie zaoberajúce sa komplexnou starostlivosťou o pacientov, ambulantov, samoplatcov. Vychádza z dlhoročných skúseností z prevádzkovania komplexných informačných systémov v  liečebných kúpeľoch. Riešenie je vytvorené na jadre produktu NORIS a NORIS.NEXT, čím je zabezpečená jeho plná integrácia na ostatné moduly NORIS/ NORIS.NEXT.

Popis modulov

 • Rezervačný systém
 • Predvolánkový systém
 • Nástupy pacientov a samoplatcov
 • Fakturačný systém (podklady pre poisťovne, vysielateľov)
 • Osobné účty
 • Hlásenia, štatistika, výberové informácie

Funkcie v oblasti prijímacích a ubytovacích služieb zabezpečujú podporu pre obchodné oddelenie, prijímaciu kanceláriu a recepcie. Zabezpečujú prístup do centrálnej mapy ubytovacích kapacít, kde jednoznačne umožňujú rezerváciu konkrétnych lôžok ako aj kapacitnú rezerváciu jednotlivých druhov izieb pre skupinové nástupy pre vysielateľov. Svojím jednoduchým prístupom a grafickou prezentáciou dovoľujú rýchlu rezerváciu aj cez telefón. Možnosť predvolánok umožňuje optimalizovať činnosti pri konkrétnom nástupe pacientov. Prepojenie na systémy stravovania a lekárskych služieb umožňuje priame zadanie údajov pre potrebu sledovania stravníkov, pridelenia ošetrujúcich lekárov so zadaním parametrov časovania pre danú skupinu pacientov.

Je zabezpečená kompletná agenda hlásení pre vysielateľov v tlačovej aj elektronickej forme s podkladmi pre fakturáciu.

Využitie – podpis dokumentu s odsúhlasením použitia osobných údajov hosťa.

Modul je pripojený k funkcionalite nástupu hosťa. Zabezpečuje vytvorenie adresného .pdf dokumentu, jeho prenos na podpisovú Biometrickú podložku, jeho podpis príslušným hosťom a následné pripojenie podpísaného .pdf dokumentu so scriptovaným podpisom v elektronickej podobe k agende hosťa.

Biometrická podložka je pripojená k príslušnému PC cez USB rozhranie.

 • Potravinový sklad
 • Diétny stravovací systém
 • Receptúry, kalkulácie, normovanie jedál
 • Jedálne lístky, objednávky, žiadanky, podklady pre kuchyňu
 • Vyhodnotenie stravnej jednotky, štatistika, výberové informácie
 • Zamestnanecké stravovanie
 • Reštauračné stravovanie, Pokladňa, Otvorené účty

Funkcie zabezpečujú kompletné činnosti spojené s diétnym stravovacím systémom kúpeľov. Modul umožňuje efektívnu tvorbu receptúr jednotlivých diét, ich kalkuláciu, normovanie napojene cez suroviny na sklad potravín. Ďalej podporuje tvorbu jedálnych lístkov, žiadaniek, výstupov pre kuchyňu a sledovanie dennej stravnej jednotky.

Pre štandardné stravovanie je možné pracovať súbežne v režime reštauračného stravovania s napojením na pokladničné „Otvorené účty„ pre účtovanie hotovostných i bezhotovostných platieb v reštaurácii a bufete. Celý systém platieb je možné napojiť na centrálny systém sledovania osobných účtov hostí a využívať kreditný systém pre účtovanie hostí za kompletné služby poskytované v areály kúpeľov.

Pre potreby zabezpečenia stravovania zamestnancov je možné v systéme sledovať a vyhodnocovať Zamestnanecké stravovanie.

Samostatný nadstavbový modul, napojený na Fiškálnu tlačiareň FT4000 s realizáciou platieb v hotovosti formou ERP v modifikácii

 • verzia Bufet, Recepcia sortiment tovar- služby
 • verzia Reštauračná pokladňa , otvorené účty
 • podpora pre dotykový display
 • Ordinácia lekára, vstupné vyšetrenie
 • Plánovanie a časovanie procedúr
 • Správa procedúr, priamy predaj procedúr cez ERP
 • Liekové hospodárstvo
 • Laboratórne vyšetrenia
 • Štatistika, výberové informácie

Funkcie slúžia pre komplexné evidovanie činností v ambulancii lekára od vstupného vyšetrenia prideleného pacienta, plánovania a časovania procedúr s ohľadom na kapacity, vhodnosť následnosti procedúr, odsúhlasený počet procedúr na deň a pod., tlače kúpeľného preukazu predpisu liekov a laboratórnych vyšetrení, dekurzov až po tlač odchodovej správy. Výstupy je možné spracovať i v rôznych jazykových mutáciách pre zahraničných pacientov. Súčasťou je kniha pohotovosti. Pri ambulantoch je možné pracovať v režime Ambulant s prístupom na priamy predaj procedúr. Systém umožňuje časovanie a prečasovanie procedúr priamo z  pracoviska lekára, prípadne naplánované procedúry časuje a prečasuje časovačka, ktorá obsluhuje správu procedúr. V systéme je zabezpečený priamy prístup lekára do dát odliečených pacientov cez prístupové práva lekára. Modul je napojený na štandardné moduly v oblasti centrálnych číselníkov, účtovníctva, pokladne, fakturácie, skladu, miezd atď., čím je možné zabezpečiť komplexné sledovanie a vyhodnocovanie na úrovni vrcholového riadenia.

Nadstavbový grafický modul Ručné časovanie procedúr slúži pre používateľov s prioritným ručným časovaním naplánovaných procedúr nad Mapou procedúr v zadanom období. Ručné časovanie využíva podporu vo forme automatického vyhľadávaním najbližších voľných pracovísk k požadovanému času a pracoviska procedúry.

Riešenie je podporované prehľadnou grafikou a uľahčuje a zrýchľuje proces načasovania procedúr aj v prostredí kapacitne vyťažených pracovísk

Okrem časovania naplánovaných procedúr je možné ručne časovať aj v režime

 • Predaj voľných procedúr povolených na priamy predaj
 • Predaj doporučených procedúr / určených lekárom/

Špecifické moduly je možné doplniť podľa potreby ekonomickými modulmi IS NORIS a NORIS.NEXT /

 • Účtovníctvo,
 • Banka,
 • Pokladňa,
 • Majetok,
 • Mzdy,
 • Fakturácia došlá, …

Systém je tiež možné podľa potreby napojiť na kompatibilné vstupné a identifikačné systémy.

2 komentáre na “Kúpele, hotely

 1. Dobrý deň.

  Volám sa Eszter Csicsay a som študentkou piateho ročníka na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Súčasťou mojej diplomovej práce je návrh zavedenia nových technologií v kúpeľnom podniku. Určite by som chcela navrhnúť aj informačnú technologiu, a práve som vybrala Váš produkt : IS NORIS/ NORIS.NEXT.
  Ja som vybrala Bardejovské kúpele, ako kúpeľný podnik, komu budem navrhnut danú technologiu. Mám len maličký problém, že ich neviem kontaktovať ohladom toho, či používajú vôbec takú technologiu, alebo konkretne IS NORIS/ NORIS.NEXT. Mohli by ste mi prosím poskytnut informáciu o tom, či Bardejovské kupele a.s používa Váš system?
  Ak nie, tak by som rada opísala v mojej práce, tým aj odporúčim Váš produkt.
  K tomu by som potrebovala velmi stručný opis daného produktu, taktiež by som potrebovala cenovú ponuku, výhody, prečo investovať, atd.

  Za Vašu odpoved a pomoc vopred velmi pekne dakujem.

  S pozdravom
  Eszter Csicsay

 2. Dobrý deň, sme rehabilitačné zariadenie s ubytovaním a čiastočnými prvkami ambulatnej, kúpeľnej a pobytovej starostlivosti.
  Mali by sme záujem o prezentáciu komplexného systému (rezervácie rehabilitácie a rezervácie ubytovania, plánovanie procedúr, plánovanie personálu, komunikácia s poisťovňou )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok