Grafické pracovné plochy

NORIS
GRAFICKÉ
PRACOVNÉ PLOCHY

Noris Next výroba

Grafické pracovné plochy

  • Pôdorysný grafický pohľad na výrobu s on-line signalizáciou všetkých anomálií vo výrobe vo väzbe na zber dát v reálnom čase
  • Grafická pracovná plocha je uplatňovaná aj tam, kde dochádza k zberu dát menej často, ako nástroj k zadávaniu údajov o výrobe, kvalite alebo údržbe
  • Pracovné plochy sú vytvárané konfigurátorom priamo obsluhou vrátane pomocných grafických symbolov
  • V číselníku prestojov je možné definovať farbu pre sfarbenie pracoviska po zadaní prestoja
  • Špeciálny typ prestoja – výstraha, je zobrazovaná v poli pracovisko ako číslo – súčet všetkých aktuálnych nevyriešených výstrah (informácia pre údržbu, ale aj výrobu)
  • Nad grafickou pracovnou plochou je možné volať všetky štandardné funkcie výrobného systému a tiež základné emulátory pre zadanie údajov alebo korekciu hlásení z terminálov vo výrobe.

Dôvody pre nasadenie grafických pracovných plôch:

  • pracovníci údržby, kvality, majstri alebo predáci môžu pomocou tohto nástroja riadiť výrobu v reálnom čase, zasahovať a korigovať vývoj svojich pracovísk včas a efektívne priamo z vlastného PC
  • archivácia všetkých udalostí vo výrobe umožňuje sledovať chovanie všetkých účastníkov výroby za dlhší časový úseku a porovnávať ich
  • hlásenie výroby súčasne generuje naviazané zápisy do spracovania rozpracovaností výroby, mzdových a účtovných dát.
Prejsť na začiatok