GDPR plus pre Noris.Next

Základná úroveň

  • nástroje a evidencie požadované Nariadením GDPR
  • voľby a nastavenia nutné pre prácu a evidenciu OÚ dotknutých subjektov
  • spracovanie a riadenie procesov s OÚ je vykonávané manuálne v editačnom režime
  • nastavenie práv na atribúty a vzťahy
  • manuálna práca s evidenciou OÚ, vyhľadaním dotknutého subjektu, preverením oprávnení pre držbu OÚ, vybavením oprávnených požiadaviek subjektu, …
  • evidencia zdrojov získania OÚ
  • funkcia na ručnú editáciu OÚ
  • logovanie editácie a zmien OÚ pomocou funkcionality sledovania modifikácií
  • logovanie prístupov k OÚ editáciou.
Prejsť na začiatok