Gumárenská výroba

Systém pre podporu riadenia výroby

Systém pre riadenie výroby v reálnom čase

Systém vhodný pre:

 • Samostatné nasadenie alebo v balíku s modulmi riadenia údržby, kvality alebo riadením skladového hospodárstva
 • Realizáciu štandardu a úpravy riešenia na podmienky zákazníka
 • Prepojenie s riadiacimi systémami strojov
 • Možné doplnenie zberu dát pomocou stacionárnych alebo bezdrôtových terminálov
 • Aplikáciu čiarových kódov vo výrobe a skladoch
 • Optimalizáciu a zefektívnenie všetkých procesov, dotýkajúcich sa riadenia výroby.

Príprava a plánovanie výroby (tvorba parametrického TPV)

 • Tvorba zákazníckych a výrobných variantov, rýchle odvodenie zo vzoru
 • Výpočtové mechanizmy pre parametre výrobkov, vzorce, tabuľky
 • Materiálové a kapacitné potreby s využitím zadaných hodnôt, výrazov aj tabuliek
 • Technické položky a formuláre pre efektívne zadávanie hodnôt
 • Definícia a využitie skupín podobných výrobkov, definovaných pomocou typov (stupňov) technológií
 • Tvorba viacerých alternatívnych technologických ciest s využitím parametrov, ich optimálne plánovanie a tlač výrobnej dokumentácie
 • Finančné modelovanie ako nástroj pre rozšírené kalkulačné listy z položiek rôzneho typu (materiál, operácia, výrobná réžia, vzorec, zadávaná hodnota) v neobmedzenom rozsahu podľa potreby pre variantné výpočty modelov úplných alebo neúplných kalkulácií.

Dôvody pre nasadenie Prípravy a plánovania výroby:

 • rýchla a presná reakcia na dopyty odberateľov
 • konfigurátory výrobkov pre efektívnu prácu v príprave a plánovaní výroby
 • parametrizácia pre výrobnú dokumentáciu a meranie vo výrobe
 • budovanie výrobkového know-how firmy
 • finančná analýza a modelovanie nákladov vo výrobe v zákazníkom požadovanej podrobnosti a funkcionalite. Využíva sa pre tvorbu cenových ponúk a aj ako vyhodnocovací nástroj controllingu pre porovnanie plánu a skutočnosti.

Forecast predaja a plánovanie predaja

 • Možnosť vytvárať obchodný plán ako predpoveď (forecast) predaja
 • Prijímať forecasty od zákazníkov v elektronickej podobe (XML, EDI)
 • Cez MRP plánovanie riadiť nákup aj alokáciu ďalších zdrojov (kooperácie, stroje, nástroje) v dlhšom časovom období než je dané reálnymi objednávkami (rámcové nákupné objednávky)
 • Efektívna tvorba a správa obchodných plánov, väzby na reálne objednávky na základe používateľsky definovaných masiek (predstavitelia výrobku)
 • Vyhodnocovanie plánu a reality jednotlivých predpovedí.

Dôvody pre nasadenie Forecastov a plánovania predaja:

 • optimálny stav zásob s ohľadom na tendencie a trendy predaja
 • podklady pre ďalšie oblasti finančného plánovania a plánovanie všetkých výrobných zdrojov.

Systémy zberu dát v reálnom čase s využitím čiarových kódov

 • Siete a terminály CAPTOR, pre zber dát vo výrobe, skladoch a dochádzke
 • Bezdrôtové terminály a siete MOTOROLA pre riadenie skladovej a výrobnej evidencie
 • Zber signálov zo strojov, komunikácia s inteligentnými zariadeniami (váhy, linky, meradlá)
 • Snímače a tlačiarne čiarového kódu a kompletná identifikácia vo výrobe a skladoch.

Dôvody pre nasadenie zberu dát v reálnom čase:

 • integrácia všetkých informácií vo výrobe do jednotného systému riadenia
 • automatizácia a integrácia všetkých aktivít vo výrobe
 • nasadenie on-line riadenia a hodnotenia kvality, identifikácia problémových miest
 • doloženie stopy vo výrobe, použitie šarží a ďalších údajov z „rodokmeňu“ zákazky
 • on-line riadenie údržby, volanie, sledovanie zásahov, vyhodnotenie a štatistika, plánovanie
 • postupné on-line sledovanie výrobných nákladov, štatistické vyhodnotenie
 • kvalitná spätná väzba pre presné plánovanie výroby
 • trvalá kontrola produktivity práce a automatické podklady pre odmeňovanie
 • hodnotenie kritických miest vo výrobných postupoch z pohľadu noriem a prestojov.

image016

Emulátory pre efektívny zber dát vo výrobe

 • Emulátory QUORT sú vytvárané na mieru a riešia efektívne dávkové odvedenie výroby za logický celok alebo časový úsek. Jedná sa napríklad o hromadné odvedenie výroby majstrom za zmenu a odovzdanie zmeny, alebo odvedenie skupiny výrobných príkazov alebo dávok, odvedenie práce na výrobnej dávke na operáciách linky atď.
 • Emulátor dokáže pracovať so snímačmi čiarových kódov a zrýchliť tak zadávanie dát k odvedeniu
 • Ponuku úloh k odvedeniu výroby je možné napojiť na rad úloh kapacitného dielenského plánu na dané pracovisko a z nej vyberať
 • Emulátor umožní naviac hlásiť aj nevýrobné časy, prestoje, volanie údržby, pracovníka kvality alebo majstra. Na displeji sú zobrazované aj všetky potrebné pomocné informácie, výkresy a návody k práci alebo kontrole
 • Emulátor obsluhe zobrazuje v reálnom čase základné ukazovatele jej práce, výkon, zárobok, chybovosť, prestoje a údaje pre porovnanie za celú dielňu
 • Emulátory sú spustiteľné po zapnutí počítača pre dielenské podmienky a môžu byť ovládané myšou, klávesnicou alebo dotykovým displejom.

Dôvody pre nasadenie emulátorov pre zber dát vo výrobe:

 • jedná sa o jeden zo základných stavebných kameňov zberu dát vo výrobe
 • efektívne sa kombinuje s priemyslovými alebo bezdrôtovými terminálmi a snímačmi čiarového kódu
 • umožňuje riadenie a kontrolu pracovníkov vo výrobe a automatizuje odovzdávanie výrobnej dokumentácie na dielňu a zber všetkých informácií o výrobe v reálnom čase.

Pracovné plochy pre majstrov a pracovníkov riadenia údržby a kvality

 • Pôdorysný grafický pohľad na výrobu s on-line signalizáciou všetkých anomálií vo výrobe vo väzbe na zber dát v reálnom čase
 • Grafická pracovná plocha je uplatňovaná aj tam, kde dochádza k zberu dát menej často, ako nástroj k zadávaniu údajov o výrobe, kvalite alebo údržbe
 • Pracovné plochy sú vytvárané konfigurátorom priamo obsluhou vrátane pomocných grafických symbolov
 • V číselníku prestojov je možné definovať farbu pre sfarbenie pracoviska po zadaní prestoja
 • Špeciálny typ prestoja – výstraha, je zobrazovaná v poli pracovisko ako číslo – súčet všetkých aktuálnych nevyriešených výstrah (informácia pre údržbu, ale aj výrobu)
 • Nad grafickou pracovnou plochou je možné volať všetky štandardné funkcie výrobného systému a tiež základné emulátory pre zadanie údajov alebo korekciu hlásení z terminálov vo výrobe.

Dôvody pre nasadenie grafických pracovných plôch:

 • pracovníci údržby, kvality, majstri alebo predáci môžu pomocou tohto nástroja riadiť výrobu v reálnom čase, zasahovať a korigovať vývoj svojich pracovísk včas a efektívne priamo z vlastného PC
 • archivácia všetkých udalostí vo výrobe umožňuje sledovať chovanie všetkých účastníkov výroby za dlhší časový úseku a porovnávať ich
 • hlásenie výroby súčasne generuje naviazané zápisy do spracovania rozpracovaností výroby, mzdových a účtovných dát.

Výrobná dochádzka

 • Príchody a odchody pracovníkov do podniku aj na pracovisko rieši doplnkový modul k riadeniu výroby od spoločnosti QUORT SYSTEM
 • Systém pre kompletnú evidenciu pracovníkov vo výrobe. V systéme je možné definovať dva typy terminálov, dochádzkové a výrobné, oba využívajú spoločný typ dochádzkových kariet
 • Na dochádzkovom terminály je možné hlásiť dôvody neprítomnosti, na výrobnom dôvody prerušenia výroby
 • Nahlásené dochádzkové aj výrobné udalosti potvrdzuje a doplňuje majster vo forme denníku dochádzky a môže využiť funkciu uzavretia mesiaca a predspracovania mzdových údajov.

Dôvody pre nasadenie Výrobnej dochádzky:

 • výhodou je integrovaný systém dochádzky vo výrobnom systéme
 • priama väzba na dochádzku a podklady pre mzdový systém spoločnosti.

Výrobný controlling

Základný reporting je realizovaný na úrovni šablón, grafov, desktop pohľadov a ukazovateľov, ktoré vytvárajú integrovaný dátový sklad priamo v systéme
Po zaškolení môže tieto služby využívať každý používateľ systému a vytvárať si vlastné prevádzkové reporty priamo vo výrobnom systéme
Dáta slúžia aj ako podklady pre plnenie ďalších manažérskych modulov alebo externých reportingových systémov.

Dôvody pre nasadenie Výrobného controllingu:

 • sledovanie vyťaženosti a efektívnosti jednotlivých výrobných strojov
 • evidencia a štatistika použitia nástrojov a prípravkov
 • vyhodnotenie výrobných príkazov – efektivita výroby konkrétneho výrobku, zákazky
 • vyhodnotenie plánovanej a výslednej kalkulácie nad konkrétnym výrobným príkazom alebo zákazkou a kompletná štatistika nákladov podľa dimenzií
 • porovnanie jednotlivých výrobných príkazov a výrobných dávok, porovnanie kalkulácií
 • sledovanie nábehu jednotkových a režijných nákladov v kalkuláciách výrobných príkazov
 • ekonomika výroby – ocenenie a evidencia nedokončenej výroby
 • založenie ďalších ukazovateľov výroby podľa potreby a ich sledovanie a vyhodnotenie (prestoje, chybovosť, operácie, vyhodnotenie stredísk, tímov, pracovníkov, profesií).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok