Riadenie skladov

NORIS
MODUL PRE PODPORU
RIADENIA SKLADOV

Noris next výroba

Modul pre podporu riadenia skladov

Základné vlastnosti modulu Sklad s podporou riadenia WMS:

 • Evidencia nákupných a interných výrobných šarží, zaistenie tracebility na úrovni šarže (metóda FIFO)
 • Sledovanie skladových dimenzií – zákazka, variant, šarža, umiestnenie, akosť, balenie, exspirácia
 • Podpora internej a externej tvorby a evidencie etikiet s čiarovým kódom šarže a EAN materiálu, polotovarov, výrobkov a ich balenia a etikety. Tlač etikiet umiestnení a manipulačných jednotiek – výrobných nosičov
 • Evidencia a využitie skladových umiestnení s definíciou voliteľných parametrov
 • Podpora všetkých skladových a výrobných operácií pomocou bezdrôtových terminálov
 • Schopnosť blokovať a uvoľňovať všetky skladové položky a využiť príznak uvoľnenia do výroby alebo do expedície na základe atestov, príznakov
 • Evidencia transportných balení, paliet a iných vratných obalov
 • Riešenie problematiky skladových pohybov – príjmov, prevodov, vychystávania, výdajov a inventúr vrátane vratných operácií
 • Definícia pravidiel naskladnenia podľa typu obalu – kontajnery, klietky, palety
 • Vychystávanie a výdaj po kusoch, kartónoch a paletách
 • Tlač označenia palety do špecifikácie – paletový štítok
 • Tlač obsahu palety a dodávky – baliaci (dodací) list
 • Používateľské definovanie obsahu a formátu etikiet – zákaznícke etikety
 • Zostavenie vychystávacej cesty skladom podľa nastaviteľných kritérií
 • Výdaj podľa zákaziek a špecifiká tlače paletových štítkov baliacich listov podľa odberateľov a krajín
 • Sledovanie rozpracovanosti a životného cyklu zákaziek
 • Inventúrne postupy a prenos inventúrnych rozdielov do systému
 • Sledovanie expedície – evidencia paliet, zákaziek a plánovanie expedičných jázd.

Dôvody pre nasadenie riadenia skladov:

 • automatizácia všetkých činností nad skladmi
 • úspora pracovníkov a vyššia produktivita a výkon skladov
 • minimalizácia chýb vďaka snímaniu čiarových kódov
 • využitie optimálnej trasy vychystávania
 • objektívnejšie hodnotenie a motivácia pracovníkov skladov
 • auto-realizácia skladových dokladov zosnímaním čiarových kódov a potvrdením
 • automatické vystavenie nadväzných dokladov – faktúry, colné dokumenty.
Prejsť na začiatok