Výrobná dochádzka

NORIS
VÝROBNÁ DOCHÁDZKA

Noris Next výroba

Výrobná dochádzka

  • Príchody a odchody pracovníkov do podniku aj na pracovisko rieši doplnkový modul k riadeniu výroby
  • Systém pre kompletnú evidenciu pracovníkov vo výrobe. V systéme je možné definovať dva typy terminálov, dochádzkové a výrobné, oba využívajú spoločný typ dochádzkových kariet
  • Na dochádzkovom terminály je možné hlásiť dôvody neprítomnosti, na výrobnom dôvody prerušenia výroby
  • Nahlásené dochádzkové aj výrobné udalosti potvrdzuje a doplňuje majster vo forme denníku dochádzky a môže využiť funkciu uzavretia mesiaca a predspracovania mzdových údajov.

Dôvody pre nasadenie Výrobnej dochádzky:

  • výhodou je integrovaný systém dochádzky vo výrobnom systéme
  • priama väzba na dochádzku a podklady pre mzdový systém spoločnosti.
Prejsť na začiatok