Informačný systém NORIS pre drevovýrobu

Drevovýroba a výroba nábytku

Silné konkurenčné prostredie na tuzemskom a svetovom trhu vytvára u výrobcov nábytku čím ďalej viac tlak na strategické plánovanie, zdokonalené riadenie cenovej a marketingovej politiky a efektívnejšie riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca.

Informačný systém NORIS/ NORIS.NEXT pre drevovýrobu a výrobu nábytku, pomocou ktorého je možné jednoducho realizovať požiadavky a ciele vedenia podniku a zaistiť jeho flexibilný rozvoj. Informačný systém NORIS/ NORIS.NEXT je vytváraný ako zákaznícky zameraný systém, v ktorom je dôraz kladený na rýchlu a presnú reakciu na požiadavky zákazníka a rozvoj elektronickej komunikácie.

Ciele vedenia podniku zabezpečuje hlavne obchodné oddelenie, ktorého procesy podporuje modul CRM. Modul je určený pracovníkom marketingu pre podporu marketingových činností firmy v oblasti trhu a produktov, sledovanie profilov firiem, vyhodnocovanie vlastných obchodných aktivít a podrobného sledovania marketingových akcií. Pre podporu marketingových aktivít sú určené marketingové akcie, databázy ponúkaných mediálnych či výstavných produktov. Marketingovú akciu je možné evidovať ako projekt, a tým dosiahnuť lepšiu koordináciu participujúcich strán, plánovať vecnú štruktúru a náklady spojené s akciou a evidovať výsledky a dopad akcie Databáza marketingových akcií je prístupná i vo finančných moduloch systému, takže je k dispozícii presný finančný rozbor danej akcie.

Dokonalé riadenie obchodu a marketingu pomáha optimalizovať skladové zásoby a výrobu na základe obchodných trendov aj s možnosťou vytvárať obchodný plán ako predpoveď predaja na základe používateľsky definovaných predstaviteľov výrobkov.

[pl_section section=“elements“ id=“1501296742″]

Informačný systém NORIS/ NORIS.NEXT pre drevovýrobu a výrobu nábytku využíva pokročilé technológie pre riadenie skladov a výroby, založených na snímaní čiarových kódov, automatizáciu plánovania a distribúciu pracovných pokynov a zber dát v reálnom čase a mieste pomocou vhodne navrhnutých terminálov a staníc.

Tieto sú zdrojom nemalých úspor vďaka odstráneniu obehu dokladov, ale aj znížením chybovosti zadania dát a prechodom od evidencie ku skutočnému riadeniu výroby v reálnom čase.

Riadenie skladov podporuje evidencia nákupných a interných výrobných šarží, zaistenie tracebility na úrovni šarže (metóda FIFO), sledovanie skladových dimenzií – zákazka, variant, šarža, umiestnenie, akosť, balenie, exspirácia.

Podpora internej a externej tvorby a evidencie etikiet s čiarovým kódom šarže a EAN materiálu, polotovarov, výrobkov a ich balenia a etikety. Tlač etikiet umiestnení a manipulačných jednotiek – výrobných nosičov, prípadne evidencia transportných balení, paliet a iných vratných obalov.
Vychystávanie a výdaj zo skladu po kusoch, kartónoch a paletách podľa požiadaviek zákazníka s tlačou označenia palety– paletový štítok, tlač obsahu palety a dodávky – baliaci (dodací) list s používateľsky definovaním obsahu a formátu etikiet – zákaznícke etikety.

Ideálne riešenie pre drevovýrobu a nábytkársku výrobu

Riešenie v oblasti prípravy a plánovania drevovýroby a nábytkárskej výroby musí umožniť prácu so základným riešením a voliteľnými zákazníckymi špecifikáciami / povrchová úprava, úchytky a kovania, šuplíky, rozmery korpusov a dvierok / a vytvárať tak ľahko jednotlivé zákazky, ich kalkuláciu a podklady pre výrobu.

On-line komunikácia so štúdiami aj s konštrukčným CAD systémom je kľúčová pre prepojenie a integráciu predaja a výroby nábytku. Vo výrobných procesoch je nasadzované riešenie s maximálnou automatizáciou napojenia na stroje a evidenciu pomocou lepených štítkov s čiarovými kódmi a stacionárnymi aj mobilnými snímačmi.

Prejsť na začiatok