Riadiaci informačný systém

N O R I S
informačný systém pre efektívne riadenie organizácie
Viac
Noris.Agro
Informačný systém pre poľnohospodársky a potravinársky sektor
Viac
Previous slide
Next slide

noris.next

robustný informačný systém

ktorý vám vráti každé euro investície

Odvetvové riešenia NORIS

Stavebníctvo, stavebná výroba a stavebné hmoty

Poľnohospodárstvo, prvovýroba, poľnonákupy a potravinárstvo.

Samospráva, mestské organizácie a podniky

Priemyselná výroba, spracovanie surovín a služby pre podniky

Ubytovanie, rezervačné systémy, wellness a gastro služby

Zdravotníctvo, nemocnice a polikliniky

Prínosy pre vedenie spoločnosti

Riaditeľ spoločnosti

Úplný prehľad o chode spoločnosti, sprehľadnenie procesov a zvýšenie produktivity práce

Vedúci IT oddelenia

Spoľahlivý, moderný, plne integrovaný a bezporuchový systém s kvalitnou podporou.

Výrobný riaditeľ

Controlling a lepšie sledovanie výrobných procesov a dodávateľsko- odberateľských vzťahov.

Finančný riaditeľ

Lepší prehľad finančných tokov, zvyšovanie zisku lepšou kontrolou nákladov a využívaných zdrojov.

Prejsť na začiatok