Noris.next

Informačný systém novej generácie   Vyvinutý pre podporu súčasných ale i budúcich potrieb používateľov podnikového informačného systému. Podporuje všetky štandardné zariadenia pre prístup k uloženým informáciám.