Odvetvia

Odvetvové riešenia NORIS

Stavebníctvo, stavebná výroba a stavebné hmoty

Poľnohospodárstvo, prvovýroba, poľnonákupy a potravinárstvo.

Samospráva, mestské organizácie a podniky

Priemyselná výroba, spracovanie surovín a služby pre podniky

Ubytovanie, rezervačné systémy, wellness a gastro služby

Zdravotníctvo, nemocnice a polikliniky

IS NORIS a NORIS.NEXT

ide na svojej ceste k zákazníkovi ešte ďalej ako len po tvorbu štandardných a špecializovaných modulov v rámci informačného systému. Jeho tvorcovia si uvedomujú špecifiká jednotlivých odvetví, a preto vytvorili odvetvové riešenia, ktoré tieto špecifiká odrážajú. Odvetvové riešenia vychádzajú z podrobného poznania know–how jednotlivých odvetví. Sú to riešenia vyvinuté na platforme NORIS Open optimalizované pre konkrétne odvetvie. Veľkou výhodou je, že pri vzniku odvetvového riešenia môže spolupracovať i zákazník. Tak je zaistené, že systém skutočne odráža reálne procesy. Nastavenie odvetvových riešení, ich implementačná metodika i školenie používateľov je úplne prispôsobené špecifikám jednotlivých odvetví. Pritom ale zostáva zachovaná pružnosť a otvorenosť systému, úplná vnútorná i vonkajšia kompatibilita a jednotné prostredie všetkých čiastkových aplikácií. Nasadenie odvetvových riešení NORIS a NORIS.NEXT výrazne skracuje dobu a tým i náklady na implementáciu. Špecializovaný implementačný tím má veľa skúseností a znalostí z daného odvetvia, čo prispieva k oveľa efektívnejšiemu nastaveniu systému podľa charakteru činnosti zákazníka.
Prejsť na začiatok