Noris next

Tok informácií je ako krvný obeh podniku. Množstvo, relevantnosť, spracovateľnosť a dostupnosť dôležitých informácií v čase a na mieste, kde ich potrebujete, často rozhoduje o úspechu strategických rozhodnutí podniku. Informačné technológie sa stali nenahraditeľným nástrojom sledovania a riadenia všetkých podnikových procesov, či už v oblasti výroby, administratívy, obchodu, logistiky alebo marketingu. Požiadavky na informačné systémy neustále rastú, manažment a vedúci pracovníci podnikov očakávajú, že informačný systém im zjednoduší a spríjemní prácu, zbaví ich rutinných úloh a poskytne obraz podniku v nových súvislostiach. Informačný systém NORIS.NEXT spĺňa všetky tieto požiadavky.

NORIS.NEXT je vytvorený na dlhodobé pokrytie reálnych potrieb podniku a používateľov informačného systému, ktorým sa dá ľahko prispôsobiť bez ohľadu na rýchlosť, početnosť a charakter vnútorných i vonkajších zmien. Umožňuje efektívne využívať všetky zdroje, ktorými podnik disponuje, a tým predchádzať možným stratám. Pomocou vyhodnocovacích nástrojov poskytuje informácie pre strategické rozhodovanie.