Noris agro

Informačný systém NORIS.AGRO je určený pre zákazníkov z oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktorí potrebujú v krátkej dobe zaviesť do prevádzky technologicky vyspelý  a spoľahlivý informačný systém a chcú získať za prijateľnú cenu špičkové riešenie s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa rozvoja firmy. Je vytvorený na báze moderného podnikového informačného systému NORIS/ NORIS.NEXT a na základe dvadsaťpäťročných skúseností s tvorením, implementáciou a používaním informačných systémov a znalostí firemných procesov v oblasti agrosektoru a spolupráce s poľnohospodárskymi subjektami.

Za obdobie minulých 25 rokov prešli informačné technológie prudkým vývojom, pričom produkty budované v prostredí deväťdesiatych rokov minulého storočia dnes už nespĺňajú požiadavky na moderný a vysoko sofistikovaný informačný systém, NORIS.AGRO spĺňa tieto požiadavky.

AGRO je prepojený na agrárny informačný systém AgroCont© od spoločnosti ISAT, s.r.o., ktorý bol vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby, spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ. Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány. NORIS.AGRO a AgroCont© sú automatizovane prepojené v ekonomických, skladových a mzdových agendách. Toto prepojenie je overené a používané u zákazníkov.