NORIS

Viac o verziách systému NORIS:
NORIS.NEXT úplne pod kontrolou
NORIS.EXPRES rýchlo a dostupne

 • NORIS.NEXT Spoľahlivý komplexný a variabilný podnikový informačný systém
  pre dlhodobé pokrytie potrieb jeho používateľov

 • NORIS.EXPRES Spoľahlivý technologicky vyspelý informačný systém
  pre rýchle nasadenie za prijateľnú cenu

NORIS.NEXT

Pre náročnú podnikovú klientelu.

NORIS.AGRO

Pre agrosektor a poľnohospodárstvo.

NORIS.EXPRES

Pre rýchle nasadenie.

Naše odvetvové riešenia

sú úspešne implementované v desiatkach organizácií po celej republike.

Samospráva

Komplexné IS riešenie pre mestá a mestské organizácie, ktoré používajú mestá spolu s viac ako 700 tis. obyvateľmi.

Stavebníctvo

Riešenie pokrýva celý cyklus výstavby. Je integrované so systémom Riadenie stavebnej výroby.

Gumárenstvo, plasty a obuv

Riešenie pokrýva všetky dôležité procesy a činnosti v gumárenskom, plastikárskom a obuvníckom podniku.

Energetika

Špecializované riešenie pre výrobu, marketing, skladovanie a distribúciu technických plynov.

RoPO, Zdravotníctvo

Pre riadenie rozpočtových, príspevkových organizácií a zdravotníckych zariadení.

Strojárstvo, kovovýroba

Riešenie podporuje zákazkovú, kusovú a sériovú výrobu, a prepojením na CAD systémy a automatický zber dát.

Textil, odevy a tkané materiály

Riešenie podporuje riadenie špecifických textilných technológií, variantného systému, zber dát z výroby v reálnom čase.

Potravinárstvo, chémia, kozmetika

Výroba potravín, mäsových a mliečnych výrobkov, chemická a výroba kozmetiky.

Kúpele, hotely

Riešenie zabezpečuje všetky činnosti v kúpeľoch, hoteloch. Podporuje prijímacie, ubytovacie, stravovacie a lekárske služby - procedúry.

NORIS

Základom informačného systému NORIS je aplikačné jadro obsahujúce štandardné moduly. Konkrétne, ľahko modifikovateľné brandžové riešenie potom presne kopíruje špecifické obchodné procesy podniku. K tomu využíva potrebné špecializované moduly.

NORIS si kladie za cieľ byť technologickou jednotkou na trhu informačných systémov. V súlade s orientáciou na produkty Microsoft bola na trh uvedená nová generácia NORIS na platforme .NET. Tá je nielen pripravená na prevádzku na platforme Microsoft.NET, ale prináša partnerom nové efektívne vývojové prostredie pre ich aplikácie.

Prínosy systému N O R I S

pre Vašu pozíciu

Riaditeľ spoločnosti

Úplný prehľad o chode spoločnosti, sprehľadnenie procesov a zvýšenie produktivity práce

Výrobný riaditeľ

Controlling a lepšie sledovanie výrobných procesov a dodávateľsko odberateľských vzťahov.

Finančný riaditeľ

Lepší prehľad finančných tokov, zvyšovanie zisku lepšou kontrolou nákladov a využívaných zdrojov

Vedúci IT oddelenia

Spoľahlivý, moderný, plne integrovaný a bezporuchový systém s kvalitnou podporou.
 • NORIS Výkon, spoľahlivosť a technologická vyspelosť
  s príjemným užívateľským interfejsom

 • Otvorenosť Systém umožňuje integráciu prakticky
  s akoukoľvek aplikáciu tretej strany.

 • Adaptibilita Systém môžete prispôsobiť, upravovať a rozširovať
  presne podľa Vašich potrieb.

 • Ľubomír Albert, konateľ spoločnosti
  Správne rozhodnutie
  Rozhodnutie nasadzovať u zákazníkov spol. ALTRIX informačný systém NORIS.AGRO bolo správne, v súčasnosti ho používa už viac ako 30 našich zákazníkov.  
 • Ján Janek, konateľ spoločnosti
  Zvýšenie efektivity
  Informačné systémy NORIS a NORIS.NEXT umožnili pokryť meniace sa požiadavky našich zákazníkov a zvýšiť ich efektivitu.