e-neprítomnosť noris.next modul

Elektronický systém schvaľovania neprítomností v práci umožňuje zamestnancom požiadať z ľubovolnej platformy (mobil, tablet, PC) o vybrané druhy neprítomností prostredníctvom aplikácie v Noris.Next module e-neprítomnosť. Po prihlásení sa do aplikácie e-neprítomnosť bude môcť žiadateľ vyplniť žiadosť o pracovné voľno, ktorá spustí elektronický schvaľovací proces. O schválení alebo neschválení žiadosti nadriadeným sa žiadateľ dozvie prostredníctvom e-mailu, […]

Noris.next

Informačný systém novej generácie   Vyvinutý pre podporu súčasných ale i budúcich potrieb používateľov podnikového informačného systému. Podporuje všetky štandardné zariadenia pre prístup k uloženým informáciám.