Noris Expres

  • NORIS.EXPRESS je štandardizované riešenie postavené na báze informačného systému NORIS.NEXT zložené z prednastavených modulov s garantovanou dobou implementácie 2 mesiace.
  • zahrňuje licenciu pre max. 10 konkurenčných používateľov, implementáciu systému a MS SQL Server. Tento produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú rýchlo nasadiť technologicky vyspelý informačný systém s možnosťou budúceho rozširovania podľa rozvoja firmy.