online evidencia dochádzky

online riešenie umožňujúce operatívne riadiť dochádzku a pracovný fond Vašich zamestnancov

Elektronické zadávanie neprítomnosti

Online elektronické zadávanie a schvaľovanie neprítomnosti pre zamestnanca aj najbližšieho riadiaceho pracovníka

Elektronický systém schvaľovania neprítomností v práci umožňuje zamestnancom požiadať z ľubovolnej platformy (mobil, tablet, PC) o vybrané druhy neprítomností prostredníctvom aplikácie v Noris.Next module e-neprítomnosť. Po prihlásení sa do aplikácie e-neprítomnosť bude môcť žiadateľ vyplniť žiadosť o pracovné voľno, ktorá spustí elektronický schvaľovací proces. O schválení alebo neschválení žiadosti nadriadeným sa žiadateľ dozvie prostredníctvom e-mailu, ktorý obsahuje v prípade neschválenia aj zdôvodnenie vedúceho zamestnanca.

Výhodou systému je, že:

 • schválené neprítomnosti sa zapisujú priamo do evidencie dochádzky,
 • úplne eliminujú možné výpadky v pracovnom fonde,
 • minimalizujú administratívne náklady  s evidenciou dochádzky

Systém slúži aj ako archív schválených neprítomností v práci plne nahrádzajúci papierovú formu. Každý zamestnanec má po prihlásení úplný prehľad o čerpaní pracovného fondu.


Online evidencia dochádzky

Online sprístupnenie informácií o dochádzke pre zamestnanca i personálnu agendu spoločnosti.

 • Dáta sú ukladané do NORIS.NEXT databázy prostredníctvom web api služby
 • Autorizácia pracovníkov na základe loginu a hesla
 • Nastavenie schvaľovateľov neprítomnosti
 • Nastavenie osôb, ktoré zastupujú zamestnanca počas neprítomnosti 
 • Konfigurovateľné druhy neprítomnosti formou čísel mzdových zložiek MaP
 • Konfigurovateľné aké druhy neprítomnosti sa schvaľujú
 • Notifikácia mailom nastaveného schvalovateľa o novej dovolenke
 • Notifikácia zamestnanca mailom o výsledku v schvaľovania dovolenky
 • Všeobecná mailová notifikácia o novom zázname
 • Doporučené prehliadače: Chrome, Edge, Firefox, Opera a ďalšie moderné prehliadače